Rastie percento Američanov bez náboženskej príslušnosti

n a utorok 11. apríla 2017, súborová fotografia, slnko zapadá na baptistickom kostole v Gruzínsku. Podľa ...n a utorok 11. apríla 2017, súborová fotografia, slnko zapadá na baptistickom kostole v Gruzínsku. Podľa nových údajov, ktoré vo štvrtok 17. októbra 2019 zverejnilo Pew Research Center, podiel Američanov bez náboženskej príslušnosti výrazne rastie, spolu s prudkým poklesom percenta, ktoré sa označuje ako kresťanské. (AP Photo/David Goldman)

Podiel Američanov bez náboženskej príslušnosti výrazne rastie, spolu s prudkým poklesom percenta, ktoré sa označuje ako kresťania.

Vyplýva to z nových údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo Pew Research Center.Na základe telefonických prieskumov uskutočnených v rokoch 2018 a 2019 Pew uviedol, že 65% amerických dospelých sa v súčasnosti označuje za kresťanov, čo je pokles zo 77% v roku 2009. Medzitým časť, ktorá popisuje ich náboženskú identitu ako ateistickú, agnostickú alebo nič konkrétnu, v súčasnosti predstavuje 26%, čo je nárast oproti 17% v roku 2009.Protestantské aj rímskokatolícke rady podľa Pewa strácajú podiel na populácii. Uviedlo, že 43% dospelých v USA sa identifikuje ako protestanti, čo je pokles z 51% v roku 2009, zatiaľ čo 20% je katolíkov, čo je pokles z 23% v roku 2009.